Screen Shot 2020-01-29 at 20.35.07

Zin hebben in een relatie! Zin geven aan een relatie!

Velen zijn op zoek naar een relatie. Jullie zitten immers niet voor niets in groten getale op een datingsite. Als je een knapperd, leukerd of lieverd tegenkomt, zul je waarschijnlijk veel zin krijgen om een relatie met die persoon te beginnen. Niets zo leuk om elkaar te leren kennen door uit eten te gaan, lange boswandelingen te maken, samen te sporten of juist samen op de bank te hangen. Als het eenmaal echt ‘aan’ is en er een relatie tot stand is gekomen, is het nog steeds van belang om veel pret samen te maken. Uiteindelijk zullen jullie echter op een punt belanden dat je ook samen zin wilt geven aan jullie gezamenlijke leven.* Een goede relatie gaat namelijk niet alleen over het verdelen van huishoudelijke taken, samen leuke dingen doen, conflicten oplossen en lief zijn voor elkaar. Een relatie gaat ook zeker over gemeenschappelijke aspiraties en levensdoelen. Elke avond bingewatchen gaat ten slotte toch ook vervelen? Succesvolle paren blijken een gedeelde levensvisie te hebben, of een plan over de richting die hun leven zou moeten hebben.

Door de psycholoog Gottman wordt zingeving onderverdeeld in de volgende vier aspecten:*

  • Rituelen: vaste rituelen in een relatie of gezin worden gekenmerkt door routine en zekerheid. Ging je vroeger als kind met je ouders naar de nachtmis tijdens Kerstmis? Vertel erover aan je partner en waarom je dat wel/niet leuk vond. Creëer ook vooral jullie eigen rituelen zoals bijvoorbeeld samen verjaardagstaarten bakken.  
  • Rollen: welke verwachtingen heb je van jezelf en je partner? Misschien vinden jullie het beiden belangrijk om werk en gezin te combineren. Ook de rol die je als ouder in het leven van jullie (eventuele) kinderen wilt vervullen, valt hieronder. 
  • Levensdoelen: door deze uit te spreken naar de ander wordt het ook duidelijk voor jezelf. Misschien ben je – na een nare jeugd – op zoek naar (innerlijke) harmonie? Zijn jullie verwachtingen over het besteden van jullie oude dag hetzelfde? En hebben jullie besproken wat ieder wil bereiken de komende 5 jaar?
  • Symbolen: hieronder vallen bijvoorbeeld de familieverhalen die tijdens elke verjaardag worden verteld. Maar ook kunnen foto’s aan de muur een kijkje in jullie leven geven.

Met allebei een verschillende achtergrond ligt het voor de hand dat jullie op een andere manier vorm geven aan zingeving. Dat geeft uiteraard niets! Alleen al door er met elkaar over te praten en elkaar hierin te respecteren, zul je een diepere betekenis aan jullie relatie geven. ‘Zin in jullie relatie’ is de basis van jullie geluk samen, maar zou het niet mooi zijn als jullie daar gaandeweg ‘zin aan jullie’ relatie kan toevoegen?

* Uit het boek: “De Zeven pijlers van een goede relatie”, John Gottman

“onlineThere are no comments

Add yours

%d bloggers like this: