Screen Shot 2019-01-09 at 15.41.06

Daten op oudere leeftijd

Laat ik vooropstellen dat ik me niet waag aan een definitie van “oudere leeftijd”. Is het de leeftijdscategorie van 50+ of begint het pas bij 65+?  Mede gelet op de vele presentatieteksten waarin men schrijft dat men zich veel jonger voelt dan zijn/haar kalenderleeftijd, laat ik dan ook graag in het midden wanneer we van “oud” kunnen spreken.

Misschien wordt een oudere leeftijd met name gekenmerkt door een leven dat in een rustiger vaarwater is gekomen. De kinderen zijn tot grote mensenkinderen gevoederd en vertroeteld, de financiën zijn op orde (de hypotheek is afbetaald…hoe volwassen is dat?) en men heeft zich bewezen in zijn/haar carrière zodat men in ieder geval geen slapeloze nachten meer heeft over vervelende collega’s. Dit alles leidt tot meer vrije tijd wat een zéér prettige bijkomstigheid kan zijn als men zich weer op het dating pad begeeft. Tel daarbij op dat uit onderzoek blijkt dat ouderen vaker tevreden zijn over hun lichaam – simpelweg omdat ze weten dat zij zelf, maar ook de ander vanwege allerlei natuurwetten niet meer zo strak en perfect eruitzien – en dat die wetenschap tot rust en zelfvertrouwen leidt. 

Maar ontegenzeglijk is het ook voor de senioren onder jullie niet alleen maar welriekende rozengeur en verblindende maneschijn. Vaak is er sprake van (minstens één) scheiding of is men inmiddels weduwe of weduwnaar. Trieste verliezen, onverkwikkelijke lichamelijke klachten en uitputtende mantelzorgen hebben ertoe geleid dat het leven uiteindelijk anders is geworden dan men zich had voorgesteld toen men ooit lang geleden het mooiste meisje van de klas dan wel de grappigste jongen van het dorp, trouwde. De rugzak die op de rug bungelt van eenieder is op hogere leeftijd wellicht iets zwaarder, maar in het algemeen vaak ook beter opgeruimd. 

Na allerlei doorleefde levenservaringen en bewandelde levenspaden begint men vaak iets minder onbevangen aan een nieuw liefdesavontuur. Daar staat tegenover dat juist door het leven zelf, men wijzer is geworden en over meer zelfkennis beschikt. En die eventueel zwaardere rugzak brengt ook (meer) begrip mee voor de rugzak van een ander. Dat kan lucht geven aan het begin van een nieuw, pril liefdesverhaal. 

Misschien moet de conclusie luiden dat er geen definitie voor “oud” is, omdat verliefdheid je energie geeft, je doet stralen en je jong doet voelen. Misschien geldt vooral bij daten: oud is het nieuwe jong!

“onlineThere are no comments

Add yours

%d bloggers like this: